FLOAT Lending

  • eZPublish
  • React
  • Redis

FLOAТ је онлајн платформа за финансирање и купопродају фактура и хартија од вредности

Slider
  • Једноставан кориснички интерфејс
  • Потпуно аутоматизован процес купопродаје фактура
  • Конкурентне камате
  • Савршен кориснички сервис
погледајте веб страницу

Са јединственим системом за процењивање кредитног ризика, FLOAT је платформа која је додатно унапредила начине позајмљивања новца за мала и средња предузећа у Шведској. Инвестирање, односно откуп фактура, омогућено је како за правна, тако и за физичка лица.

Систем нуди два независна начина обраде фактура, односно факторинг са и без права регреса.

Први, већи део платформе, везан за откуп факура и њихово аутоматско процесуирање, лансиран је у јуну 2019. године.

Инвеститорски део, где ће и физичким лицима бити омогућено да се региструју и финансирају фактуре, биће лансиран почетком 2020. године.

Контактирајте ZWEBB

cва поља су обавезна