Crowdlending-icon

'Crowdlending' платформа

Јединствена 'crowdlending' платформа, специјално израђена за финансијско пословање у Шведској, Норвешкој и Данској

Камео је дигитална платформа за CROWDFUNDING што у преводу значи да више приватних или физичких лица истовремено финансира један пројекат.
Класичан CROWDFUNDING представља куповину власничког удела у једном грађевинском пројекту или фирми. У случају Камеа, ради се о позајмљивању средстава за извођење одређеног пројекта, тако да се тај начин зове CROWDLENDING, што у пренесеном значењу представља неку врсту народног зајма.

Како ни једна постојећа платформа није задовољавала захтеве и критеријуме које је поставио Камео, ZWEBB је у конкуренцији више развојних фирми из: Шведске, Норвешке, Велике Британије и Индије, одабран да буде главни извршилац радова на овом великом пројекту.

Након четири године напорног програмерског рада, ова јединствена платформа данас је водећа на тржишту Скандинавије. Има комплетно заокружени систем финансирања и издавања зајмова за грађевинске или било које друге пројекте. Систем подразумева електронсу обраду захтева за зајам, инвестирање преко граница (Шведска/Норвешка/Данска), идентификацију уз помоћ БанкИД апликације и електронско потписивање целокупне документације - како од стране правних лица која узимају зајам, тако и од стране инвеститора - који у овом случају могу бити и правна и физичка лица.

Све ово аутоматски се рапортира пореским управама у све три земље, без икаквих додатних трошкова.

Слична платформа решила би вишеструке проблеме и знатно убрзала финансирање малих и средњих предузећа на простору Србије и региона. Контактирајете нас уколико сте институција заинтересована за разговор на ову тему.

Техничке карактеристике

Платформа Подржава све web-платформе
Радно окружење Linux, HTML5, PHP, MySQL
Контролни панел Web based CMS
array ( )

Контактирајте ZWEBB

cва поља су обавезна